Matej Štepita

Som učiteľ jogy a vyštudovaný psychológ. Mojim hlavným cieľom je podporiť duševné zdravie a rozvoj mojich účastnikov, klientov a študentov. Tiež pomôcť im rozvinúť svoj vlastný potenciál a aktívne ho uplatňovať na hodinách jogy, ale aj v živote. Na mojich hodinách dbám o priateľskú atmosféru a nenásilné učenie sa nového. Joga ma fascinuje svojimi pohybovými výzvami, krásou, možnosťami osobnostného rozvoja aj životnou múdrosťou. Zlepšenie pohyblivosti, podpora zdravia chrbtice, nervového a obehového systému sú prirodzeným základom mojich hodín.

Joge sa venujem od roku 1999, učím od roku 2009.

Čím sú charakteristické moje hodiny jógy?

  • snažím sa vás cviky naučiť, nie iba ich predcvičovať – nechávam na ne čas, spoznávame ich z rôznch strán, vysvetlím, ukážem ľahší aj náročnejší variant, dám dopomoc
  • vnášam do hodín aj duševný rozmer – aké schopnosti môžem pri cvičení pestovať (koncentrácia, otvorenosť, záujem, stabilita, rovnováha, výdrž, prekonanie sa…)
  • dbám na priateľskú, uvoľnenú atmosféru, v ktorej sa všetci vnímajú a každý má svoje miesto
  • hodiny viem citlivo prispôsobiť na mieru účastníkom
  • záleží mi na tom, aby ste na hodinách urobili pokrok – pohybový aj vnútorný, bez tlaku na výkon
  • zľahka vnášam do hodín aj filozofické aspekty jogy – primerane záujmu
  • ponúkam jogové aktivity pre všetky cieľové skupiny – od úplných začiatočníkov bez akejkoľvek skúsenosti s jogou, cez pokročilých až po vzdelávania a supervíziu pre pôsobiacich inštruktorov
  • samozrejmosťou je podpora zdravého držania tela, zdravej chrbtice aj celého tela

Môj cieľ pre hodiny jógy:

Dnešný človek nebýva preťažený fyzicky, ale duševne. Mnoho ľudí trpí vplyvom stresu, tlaku na výkon, zhoršujúcich sa vzťahov. Mnohí inštruktori jogy reagujú tak, že ponúkajú na joge oázu pokoja a nenásilia, kde človek môže načerpať sily. Môj cieľ pre hodiny jogy je odvážnejší. U svojich účastníkov aj študentov chcem podporiť ich vnútornú silu a odolnosť. Potom nebudú potrebovať hodiny jogy ako útočisko pred „zlým svetom“, ale dokážu vo svete stáť pevnejšie, samostatnejšie a slobodnejšie. Chcem ľudí na mojich kurzoch naučiť byť aktívnymi tvorcami svojho života, so silným sociálnym cítením. K tomu sú samozrejme potrebné aj určité primerané výzvy a nároky, ktoré moje hodiny prinášajú. Odmenou bude, že namiesto pasívnej túžby po pokoji sa jogín môže naučiť pokoj tvoriť a aktívne ho vnášať aj do vypätých situácií každodenného života.

Moja inšpirácia

Človek, ktorý ma v živote aj práci najviac inšpiruje, je spirituálny a jogový učiteľ Heinz Grill. Vážim si jeho snahu o zlepšenie života celej spoločnosti na základe hlbokej múdrosti a empatie, ktoré rozvinul. Je výborným pozorovateľom života a súčasne vizionárom. Má veľmi jasné a konkrétne predstavy, ako by sme mohli žiť krajšie, etickejšie a zdravšie, a pracuje na ich naplnení. Vnáša ich do všetkých oblastí, ktorým sa aktívne venuje. Je skúseným odborníkom aj plodným autorom v oblastiach jogy, spirituality, pedagogiky, zdravia, výživy. Mojim cieľom je umožniť ľuďom na Slovensku spoznať jeho dielo a veľké vývojové možnosti pre jednotlivca aj spoločnosť, ktoré ponúka.

Ďalší veľkí jogíni, ktorých dielo si vážim, sú Šri Aurobindo, Šivananda.

Za jedného z najväčších mysliteľov Západu pokladám Rudolfa Steinera, zakladateľa waldorfskej pedagogiky aj mnohých iných vzácnych kultúrnych impulzov.

Spomedzi psychológov ma najviac oslovujú diela Ericha Fromma a Viktora Frankla. Fromm ma nadchol dôrazom na produktívnu, prosociálnu orientáciu charakteru človeka. Na jeho slobodu na jednej strane a vzťahovosť na strane druhej. Frankl ma zase oslovuje dôrazom na ľudskú potrebu zmyslu, ktorá tvorí základnú os nášho života.

Napokon sú mojou veľkou inšpiráciou aj všetci moji žiaci, študenti a kolegovia. Menovite spomeniem Vlada Wagnera (asana.sk), na ktorom si veľmi vážim jeho absolútnu oddanosť ideálom, ktorým verí a pre ktoré žije. A samozrejme môj najprísnejší kritik a zároveň najväčšia podpora v mojej práci je moja manželka a kolegyňa Lucia, bez ktorej by som určite nebol tam, kde teraz som.

Moja aktuálna ponuka

  • matej.stepita@jogapremena.sk
  • +421 903 692 500