Ako si vybrať učiteľa jogy? – 2. časť

V prvej časti tohto článku: Ako si vybarť učiteľa jogy? – 1. časť som popísal prečo je dôležité vyberať si, ku komu ísť a ku komu naopak neísť na hodinu jogy, a aké riziká môže so sebou priniesť pravidelná účasť na joge u učiteľa, ktorý za svoju prácu nepreberá zodpovednosť. Tiež som popísal pár rád a tipov, podľa čoho sa dá pri výbere svojho učiteľa jogy orientovať a ako si ho preveriť.

V tejto časti bude popísaný príklad žiaľ z reality, z mojej osobnej skúsenosti. Popisujem ho tu verejne, nakoľko zámerom tohto článku je okrem ďalších iných dôvodov aj vystríhať verejnosť pred nekvalitnou, dokonca až škodlivou prácou istých ľudí. 

 

Krátko na úvod: Ako funguje šikovné presúvanie zodpovednosti u učiteľa jogy?

Nie každý učiteľ jogy je ochotný prijať osobnú zodpovednosť za svoju prácu. Ako v iných povolaniach, tak aj v joge sú aj učitelia, ktorí sa vedome či nevedome skrývajú za rôzne vonkajšie autority, smery, jogových majstrov a podobne. Vzniká tak nezdravá situácia, kde učiteľ neručí za svoju prácu osobne, ale “volá si na pomoc” rôzne vonkajšie autority, ktoré buď už nežijú, alebo ak aj áno, tak danú vec nijako nemôžu ovplyvniť. Typické sú výroky ako: “V jogovej tradícii sa to už tisícročia robí takto, a preto je to správne.”, “Môj učiteľ / majster to robí takto, a to je zárukou, že to tak má byť.” alebo: “V našom jogovom smere sa to robí takto a preto to tak robím aj ja.” Všetky tieto výroky svedčia o tom, že dotyčný učiteľ si dané postupy nepremyslel a nepreveril sám, ale ich od niekoho pasívne prevzal a odvoláva sa na jeho autoritu. Vlastne sa tak v niečom stáva závislým od dotyčného učiteľa či smeru1. Tým, že sám nepreberá zodpovednosť za svoju prácu, nie je v nej ani slobodný, a teda nemôže ani podporiť zodpovednosť a slobodu svojich žiakov. Naopak takto škodí ich duchovnej rovine, ktorá vždy súvisí so slobodou a zodpovednosťou jednotlivca.

1Tým netvrdím, že netreba mať učiteľov. Joge ako každej inej disciplíne sa treba naučiť od odborníkov, ktorý jej rozumejú a dokážu ju dobre podať ďalej. Zdravý vzťah k učiteľovi však znamená, že si jeho učenie samostatne overujem. Keď si ho overím myšlienkovo aj v praxi, potom ho učím ďalej. Je to už potom ale moje rozhodnutie, moja zodpovednosť a moje poznanie, ktoré som síce získal od svojho učiteľa (a to je čestné priznať), ale viem za neho osobne ručiť, dokážem ho zdôvodniť a mám ho aj overené v praxi.

Konkrétne stanovisko k štúdiu jogy Narajana

V kontexte individuálnej zodpovednosti musím a chcem zaujať aj jedno veľmi konkrétne stanovisko, lebo sa ma týka osobne. Zúčastňujem sa rôznych vzdelávacích podujatí u rôznych učiteľov z oblasti jogy, psychológie aj spirituality. Najviac ma oslovil spirituálny a jogový učiteľ Heinz Grill. Má obsiahle znalosti o duchovnej, duševnej aj telesno-zdravotnej stránke jogy a ľudskej bytosti. Citlivo reaguje na stav našej dnešnej spoločnosti a svojou prácou sa snaží podporiť pokrok vo viacerých oblastiach života. Oslovuje ma tiež jeho pedagogický spôsob práce s ľuďmi. Inšpiroval ma teda, a veľa vecí ktoré viem a učím, som sa naučil od neho. Inšpirovali ma aj ďalší učitelia, napr. zo psychológie E. Fromm a V. Frankl, z jogy Sri Aurobindo a v oblasti západnej spirituality a výchovy R. Steiner. Takisto aj mnohí konkrétni menej známi ľudia žijúci v mojom okolí.

Všetko čo učím a ako to robím je však čisto vecou mojej osobnej zodpovednosti aj slobody. Robím to tak, ako to sám viem a ako som o tom sám presvedčený, že je to správne. Usilujem sa v tom vyvíjať, a preto priebežne niektoré veci v mojom prístupe aj mením. Robím aj chyby, usilujem sa z nich poučiť. Prejavuje sa v tom aj moja osobnosť so všetkými jej kvalitami, krajšími aj menej peknými. Sú to možno samozrejmé tvrdenia, ale píšem ich tu preto, že pre niektorých mojich kolegov samozrejmé nie sú, a od toho sa chcem dôrazne dištancovať.

Na stránke štúdia jogy Narajana (jogah.sk), ktorého cvičitelia sa tiež chodia vzdelávať k spomínanému H. Grillovi, sa napriek mojej dôraznej žiadosti o stiahnutie všetkých zmienok o mojej osobe a našej škole jogy z ich webu nachádza dodnes toto:

 

Joga z čistoty duše

“Joga z čistoty duše” nemeckého duchovného učiteľa Heinza Grilla je základom cvičení, ktoré na Slovensku poznajú cvičenci prostredníctvom štúdia jogy NARAJANA, školy jogy a umenia života – ASANA a škloy jogy, duševného rozvoja a zdravia PREMENA. Čistota Heinzovej Grillovej duše je zárukou pravej jogy a kto ju vycíti vo všetkých interpretáciách jeho žiakov, vyciťuje priamo ten nestvorený, nekonečný a nepominuteľný prazáklad, z ktorého vzniklo všetko to, čo je dočasné, premenlivé a pomíňajúce sa. Netreba sa nám orientovať na vlastnosti alebo osobné dispozície jednotlivých cvičiteľov, ale na to, čo žiari, hreje, rozjasňuje, očisťuje a povznáša naše bytosti. Cvičitelia sú ako jednotlivé okvetné lupienky postupne vyrastajúce na tom istom nádhernom kvete, ktorý má jeden a ten istý stred.

Zdroj: jogah.sk/index.php/o-joge/clanky/o-joge-trochu-hlbsie/26-2jogazcistotyduse

10.1.2018

 

 

Čitateľ nech si sám urobí úsudok, ako pristupuje (nepodpísaný) autor tejto výpovede k svojej zodpovednosti učiteľa jogy.

Ja k tomu potrebujem povedať toto:

1. Nechcem mať nič spoločné so štúdiom jogy Narajana a jej cvičiteľmi. V minulosti som dlhodobo navštevoval semináre a jogové kurzy aj v tomto štúdiu, vedené najmä Danicou Ondrušovou a z časti aj Ivom Ondrušom, lebo používajú myšlienky H. Grilla, ktoré ma oslovili. Následne ma stálo veľa úsilia rozlíšiť, čo sú naozaj podnety Heinza Grilla, ktoré vnímam ako cenné, a čo sú primiešaniny manželov Ondrušovcov, ktoré naopak nijako cenné nie sú a musel som sa ich pracne odúčať, aby som dokázal robiť poctivé hodiny. Je neobvyklé a nerobí mi radosť písať kritiku druhých verejne, ale musím takto zaujať stanovisko, lebo štúdio Narajana sa verejne stále spája s mojim menom aj s našou školou (dokonca inde nás označujú za svojich “mladších jogových kolegov a priateľov”) napriek tomu, že som s nimi najmenej stokrát komunikoval fakt, že ja vidím aj robím celé vyučovanie jogy absolútne opačne ako oni aj napriek tomu, že navštevujeme toho istého učiteľa. Moja dlhodobá skúsenosť a výsledok skúmania ich práce je, že na základe vypracovaných kritérií (z 1. časti článku) by som ich hodiny nikomu neodporúčal. Komplexné dôvody podporujúce toto tvrdenie presahujú rámec tohto textu, ale na požiadanie ich komukoľvek predložím. Prvým z nich je práve spôsob, akým sa zriekajú svojej osobnej zodpovednosti za svoju prácu. Ten nájdete okrem vyššieho citátu napr. aj v tom, že v ich rozvrhu vôbec nevidíte, kto daný kurz vedie, alebo aj v ich výpovedi ako vnímajú seba a svoju úlohu:

 

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde neexistujú v skutočnosti funkcie učiteľa a žiaka. Stretávame sa ako seberovní partneri a spolupútnici v rytmickom spolupôsobení. Našou úlohou je vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme …

Zdroj: jogah.sk/index.php/o-nas (Ideálne odfotiť ich stránku v nejakom čase)

10.1.2018

Tento text znie veľmi lákavo pre dnešného človeka. V logickom dôsledku však znamená aj to, že ak vám naše hodiny nejako uškodia, vopred sa za to zriekame svojej zodpovednosti, lebo my vás vlastne ani nič neučíme, sme len spolupútnici. A spolupútnikovi predsa nemôžete vyčítať, keď sami zablúdite. Je tu zásadne nepochopená rovina slobody. Slobodu treba maximálne ponechať svojim žiakom v tom, ako budú žiť svoj osobný život. Do toho im osobný učiteľ nemá čo zasahovať.

Naopak ponechať účastníkom kurzu jogy voľnosť v tom, ako cvičia ásany, ako meditujú alebo aké texty na kurze študujú a čo z nich vyvodia, je zrieknutie sa zodpovednosti učiteľa. Je to akoby ste prišli na kurz pre horských vodcov a vedúci kurzu vám povie, že on vás bude v lavínovom teréne len sprevádzať. Joga možno nemá také okamžité vonkajšie riziká, ale rovnako ako pohyb v horách má svoje pravidlá a princípy, ktoré musí odborník naučiť účastníka. Bez jasného odborného vedenia si účastníci jogy môžu uškodiť zdravotne pri zlom pohybe, duševne pri zlom zaobchádzaní s rôznymi technikami cvičenia, meditácie či dychu a aj duchovne pri prijímaní nepravdivého učenia. Tomuto musí učiteľ jogy svojou odbornosťou zabrániť a naopak využiť všetko svoje poznanie na to, aby podporil všestranný pokrok a rozvoj, a tým vlastne aj slobodu svojich žiakov. Lebo skutočná sloboda nikdy nie je výsledkom bezbrehej voľnosti, ale vždy poznania a vývoja.

2. Na Slovensku pôsobí dnes viacero učiteľov jogy, ktorí navštevujú vzdelávacie podujatia Heinza Grilla. Podobne ako pri rôznych učiteľoch Ashtanga yogy, Iyengarovej yogy či power yogy však aj tu platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Heinz Grill nazýva svoju prácu aj Nová jogová vôľa alebo v minulosti Joga z čistoty duše. Rôzni učitelia, ktorých tento typ jogy oslovil a snažia sa veľa z neho uplatnovať vo svojom vyučovaní, sú však rôzne osobnosti s rôznymi schopnosťami a poznaním, a preto aj ich práca a jej pôsobenie je rôzne. Pripravujeme s manželkou Luciou aj budúcich učiteľov jogy na ich povolanie. Hoci všetkých učíme my dvaja, ich hodiny budú rôzne, lebo sú to pestré osobnosti s rôznymi schopnosťami a každý má aj inú oblasť záujmu v joge. Jeden bude lepší v zdravotnom pôsobení, druhý v umeleckom, tretí v duševnom rozvoji, štvrtý v pokročilosti cvikov a podobne. Dokonca ani za ich jogové pôsobenie nebudeme niesť zodpovednosť my, hoci sme ich učitelia, ale bude ju niesť každý z nich osobne. My ju budeme niesť za to, čo a ako ich učíme a ako pôsobíme na ich vývoj.

3. Formulácie tipu: “Čistota Heinzovej Grillovej duše je zárukou pravej jogy a kto ju vycíti vo všetkých interpretáciách jeho žiakov, vyciťuje priamo ten nestvorený, nekonečný a nepominuteľný prazáklad, z ktorého vzniklo všetko to, čo je dočasné, premenlivé a pomíňajúce sa.” škodia aj povesti samotného učiteľa, v tomto prípade Heinza Grilla. Je tu predstavovaný ako záruka, teda osoba nesúca zodpovednosť za to, či je práca všetkých jeho žiakov kvalitná alebo nie. Je to asi akoby sme chceli, aby Jamie Oliver a čistota jeho duše bola zárukou toho, že všetci kuchári, ktorí deklarujú, že sa naučili od neho recepty, naozaj varia chutné a zdravé jedlá. Pokladám to za skrývanie sa za osobu učiteľa a prenášanie zodpovednosti na neho. Heinz Grill je zodpovedný za to, čo a ako učí on sám a ako pôsobia jeho texty. Nemá šancu vedieť, ako pôsobia osoby navštevujúce jeho semináre niekde doma na Slovensku, a teda za to nijako nemôže niesť zodpovednosť ani predstavovať nijakú záruku pravosti ich jogy. V kontraste s tým on sám o svojej práci píše toto: “V mojej práci kladiem mimoriadny dôraz na to, aby spiritualita nenadobúdala formu vyznania alebo príslušnosti k určitej skupine, ale aby bola individualizovaná v každom jednotlivcovi v rozsahu jeho možností a cieľov.”

(Zdroj: https://heinz-grill.de/biographie-werdegang/ )

 

Myslenie a rozlišovanie ako najlepšia prevencia

Viem, že týmto článkom môžem vzbudiť polemiku. Mojim cieľom je poukázať aj na nezdravé fenomény na jogovej scéne preto, aby sa zvýšila celková kvalita jogy na Slovensku a aby hodiny jogy prinášali svojim účastníkom minimálne viac pozitív, ako negatív. Prispieť k tomu môže každý, kto začne aj v oblasti jogy používať svoje myslenie a rozlišovaciu schopnosť, na joge často tak zaznávané. Ak to neurobí žiak, škodí hlavne sebe. Ak to však nerobí učiteľ, ten škodí už aj iným. Naopak samostatný učiteľ jogy, ktorý dobre rozumie svojej práci, rozširuje si svoje poznanie aj schopnosti a nesie za svoju prácu osobnú zodpovednosť, môže vynikajúco podporiť komplexný rozvoj svojich žiakov. A o to by malo v joge ísť v prvom rade.

Autor: Matej Štepita – učiteľ jogy a psychológ

Literatúra:

  • Erich Fromm: Strach ze svobody (Escape from freedom)

  • Erich Fromm: Umenie milovať (Art of loving)

  • Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy (Die Seelendimension des Yoga)

  • Heinz Grill: Tajomstvo podstaty duše (Das Wesensgeheimniss der Seele) – kapitola o srdci

  • Heinz Grill: Signatúry planét v duševno-duchovnom vývoji v pedagogike (Signaturen der Planeten in seelisch-geistige Entwicklung in Paedagogik) – kapitola “Slnečná pedagogika”

  • Internetová stránka www.heinz-grill.de (10.1.2018)

  • Internetová stránka www.jogah.sk (10.1.2018)

Ďalšie články: