Veronika Ranušová

Joga pre mňa predstavuje veľmi praktický a dostupný spôsob, ako skúmať možnosti duševého života. Pekne vypracované ásany kultivujú a zušľachťujú cítenie, prinášajú radosť a zdravú chuť ďalej sa rozvíjať a rásť.