Matej Štepita

Mgr. Matej Štepita – učiteľ jogy a psychológ

Vediem kurzy jogy aj jogové semináre obohatené o duševný rozmer jogy od roku 2009. Celoživotne sa vzdelávam v smere “Nová jogová vôľa” na seminároch s Heinzom Grillom, ktorý je zakladateľom tohto moderného európskeho smeru jogy. Pôsobím tiež ako psychológ pracujúci s dospelými, deťmi a mládežou aj s rodinami. Najviac sa venujem téme podpory duševného rozvoja a zdravia prostredníctvom jogy, ktorá pôsobí vynikajúco preventívne aj terapeuticky voči strachom, úzkostiam a depresiám a podporuje zdravé sebavedomie aj sociálne schopnosti človeka.

V rámci vzdelávania budem mať na starosti hlavne oblasti spirituality, duševného rozvoja a zdravia, pedagogickú prácu s ľuďmi, meditácie a tiež ásanovú prax s dôrazom na pokročilé ásany a duševný a sociálny rozmer ásan.

Mojim najväčším cieľom je, aby joga podporovala sociálne, vzťahové schopnosti človeka, formovala jeho charakter a inšpirovala ho k uskutočňovaniu morálnych a prosociálnych cieľov v spoločnosti. Vo vzdelávaní budem tiež dbať na to, aby všetci účastníci dobre napredovali vo svojej ásanovej praxi, zvládali postupne aj pokročilé ásany a tiež aby získali zdravé sebavedomie plynúce z hlbšieho poznania a z dobrého ovládania svojho tela. Napokon aby dokázali pedagogicky pracovať tak, že začlenia každého účastníka a nájdu mu primerané miesto v rámci svojho kurzu a podporia jeho vývoj.