Heinz Grill

Heinz Grill je skúsený učiteľ jogy a spirituálny učiteľ. Pôsobí v Severnom Taliansku, kam sa k nemu chodia vzdelávať učitelia jogy aj záujemci o jogu z celej Európy. Založil nový európsky smer jogy, ktorý nazýva pojmom: “Nová jogová vôľa”. Charakterizuje ho tiež ako umelecko – spirituálnu jogovú cestu.

 

Základné princípy jeho prístupu k joge sú tieto:

  • Jogový cvik ako umelecké dielo, ktoré navonok vyjadruje určitú ideu a oslovuje citový život cvičiaceho
  • Rozvoj duševného života – myslenia, cítenia aj vôle cvičiacich
  • Liečivé pôsobenie na základe poznávania a tvorby éterických (životných) síl
  • Podpora a rozvoj sociálnej, resp. dávajúcej a tvorivej orientácie človeka
  • Spájanie spirituality a praktického života

Je tiež píšucim autorom s množstvom titulov z oblastí jogy, spirituality, ale aj výživy, pedagogiky, horolezectva a architektúry. Jeho knižnú ponuku nájdete na stránke vydavateľstva Stephan Wunderlich Verlag