Pozdrav Slnku a jeho význam dnes

S Pozdravom Slnku sa dnes spája množstvo telesných benefitov, ktoré toto cvičenie so sebou prináša: spevnenie tela, zvýšenie pohyblivosti chrbtice, odstránenie blokád, podpora dýchania, zvýšenie krvného obehu a kondície… Má ale toto pekné a obľúbené cvičenie nejaký význam aj pre duševnú stránku dnešného moderného Európskeho človeka?

Pozdrav Slnku (v sánskrte Súrja namaskár) je tradične spojený s úctou vzdávanou Slnku, ktoré je v klasickej joge chápané ako určité božstvo (súrja – boh slnka). Slnečné pôsobenie je skutočne nevyhnutné pre život na Zemi. Dnešný európsky človek ale už nemá také obrazné myslenie a kozmické cítenia aké mal kedysi Ind. Preto je nevyhnutné túto symboliku transformovať do podoby blízkej dnešným ľuďom.

Keď ráno vychádza Slnko, dá svojim svetlom možnosť vyniknúť každej časti svetového tvorstva. Súčasne pôsobia tieto časti ako jeden prepojený celok. Vďaka slnečnému svetlu vidíme strom, vedľa neho druhý, pod nimi kry, steblá trávy, kamene, potok, hore oblohu s oblakmi. Vďaka tomu istému svetlu vidíme okrem týchto jednotlivostí aj celok lesa.

,,Vďaka slnečnému svetlu vidíme strom, vedľa neho druhý, pod nimi kry, steblá trávy, kamene, potok, hore oblohu s oblakmi.”

Rovnako je to aj s ľuďmi. Každý človek je jedinečnou individualitou, ale súčasne je aj časťou celku, má nejaké svoje miesto a svoje poslanie vo svete. Cítenie individuality človeka a súčasne prepojenia s Celkom nazývame pojmom ,,cítenie Ja človeka”.  Našou snahou je sprostredkovať človeku toto cítenie a podporiť jeho silu Ja, teda jeho schopnosť konať ako slobodná, zodpovedná individualita, ktorá vníma svoje miesto a napĺňa svoje poslanie v Celku života.

Prakticky sa tento pocit dá zažiť tak, že každá jedna pozícia z Pozdravu Slnka má svoje centrum, svoj stred a súčasne je otvorená voči okoliu. Stred je pri týchto cvikoch lokalizovaný v oblasti solárneho plexu (v joge je to oblasť tzv. 3. centra – manipúra čakry) a perifériu tvoria končatiny. V strednej časti je človek pevný a vyviera z neho dynamika pohybu. V periférnych častiach zažívame skôr uvoľnenú dynamiku, napríklad paže pri záklone v stoji stúpajú nahor dynamicky, ale ľahko pri súčasne uvoľnených pleciach. Týmto spôsobom môže človek celkom prakticky zažiť cítenie, že má svoje vlastné centrum, ale súčasne je živo spojený s okolím. Takýto pocit je pre dnešného človeka, ktorý často cíti pravý opak – že stratil svoje centrum a je oddelený od okolia – priam terapeutickým.

Centrom pri cvičení pozdravu slnku je oblasť solárneho plexu. Tento zväzok vegetatívnych nervov je lokalizovaný pred chrbticou asi na úrovni žalúdka.

Slnko na Zem prináša tiež rytmus dňa a noci, rytmus ročných období. Dnešný človek sa často cíti byť vyhodený z rytmu aj zo spojenia s prírodou. Pozdrav slnku je rytmický pohyb, kde sa pravidelne, rytmicky striedajú predklony a záklony. Navyše sa strieda a rytmicky dopĺňa tiež aktivita s uvoľnením. Zažitie a uvedomenie si rytmu je ďalšou podstatnou kvalitou tohto cvičenia, ktoré obohacuje duševný život človeka. 

Autor: Matej Štepita – učiteľ jogy a psychológ

 

Tento článok je výňatkom z článku: ,,Nová jogová vôľa: Spoznaj symboliku Pozdravu Slnka a zaži jogu ako umenie” na portáli spiritualplanet.cz  Čítaj celý článok na spiritualplanet.cz.

Ďalšie články: