Koronavírus – ako ho zvládnuť v duševnom zdraví?

 

Mgr. Matej Štepita – psychológ, učiteľ jógy, 26. 3. 2020

 

Dvadsať rokov sa venujem štúdiu a praxi duševného zdravia. Pôsobím ako psychológ. Zároveň vyučujem jógu, ktorá sa z celostného pohľadu venuje zdraviu človeka – telesnému aj duševnému. V tomto článku by som vám rád ponúkol moje úvahy a závery k otázke udržania duševného aj telesného zdravia v týchto pohnutých časoch. Intenzívne sa ňou teraz zaoberám, debatujem o nej s rôznymi ďalšími odborníkmi, študujem o nej články z rôznych perspektív. Sú to moje osobné závery a je pravdepodobné, že v niečom sa môžu aj rozchádzať s názormi mojich kolegov. Ponúkam vám ich pre inšpiráciu.

 

1. Aby sme si všetci udržali čo najlepšie duševné zdravie v súčasnej situácii môže pomôcť:

V rámci možností pestujme aktívne svoju prácu, medziľudské vzťahy a kontakty, pohyb, pobyt v prírode (špeciálne keď svieti slnko), aktívne záujmy. Starajme sa a myslime viac jeden na druhého, než na seba samého. Ak máme nejakú možnosť, aj aktívne pracujme (dobrovoľnícky či profesionálne) v prospech komunity aby sme to spolu čo najlepšie zvládli. Rozptyľuje to úzkosť, prináša pocit vzájomnosti a zbavuje pocitu bezmocnosti.

Plánujme si intenzívne ciele na obdobie, keď to celé prekonáme. Psychoterapeut V.E. Frankl vyskúmal, že ciele podporujú duševné zdravie aj imunitu človeka.

Triezvo a kriticky pristupujme k správam a nepočúvajme ich od rána do večera. Predsa si ale udržiavajme prehľad o dianí so snahou o čo najväčšiu objektivitu a nadhľad. Doslova vo vymedzenom čase (nie pridlhom) študujme koronavírus a dianie s ním spojené ako spoločenský fenomén z tej strany, ktorej sami rozumieme (zdravie, ekonómia, filozofia, duševné zdravie, spoločenská situácia,…) a robme si každý svoj osobný pohľad na celú situáciu. Koronavírus je totiž už celospoločenský fenomén, a preto mu nerozumejú len lekári, vedci či politici. Určitému rozmeru rozumie ekonóm, inému sociológ, inému matka detí a ešte inému starý či chorý človek. Odporúčam nebáť sa prísť aj k vlastným záverom a diskutovať o nich (opäť nie priveľa, len ak aj druhý má záujem). Nenechať zodpovednosť len na odborné autority a nečakať, že oni nás zachránia, ale prepracovať sa k nejakému osobnému poznaniu a osobnému stanovisku. Vlastné stanovisko človeku otvorí určité perspektívy aktívneho prístupu.

Duša s telom súvisí, preto aj aktívna starostlivosť o duševné zdravie priaznivo vplýva na imunitu a telesné zdravie človeka, aj jeho odolnosť voči vírusom.

 

 

,,Pre udržanie duševného zdravia v súvislosti s koronavírusom môže pomôcť samostatný, triezvy a kritický prístup k médiám. „

 

2. Panika samotná aj strach výrazne prispieva k oslabeniu duševného zdravia aj imunitného systému človeka. Preto jeden zo spôsobov ako posilniť svoju dušu aj imunitu je snažiť sa zachovať si čo najchladnejšiu hlavu, aj keď je situácia vážna. Výborne tomu môže pomôcť citlivý humor (teraz nežartujem). Humor nemusí vždy znamenať, že situáciu zľahčujeme. Napríklad keď som robil v psychologickom tíme vo vypätých situáciách, humor vedel odľahčiť atmosféru a tým pomôcť k tomu, aby sme sa trochu upokojili a následne prišli aj na lepšie riešenia. Okrem toho aj štúdium serióznych spirituálnych prameňov so živým záujmom napomáha upokojeniu. Zo spoločenského pohľadu sa snažme strach čo najmenej šíriť na druhých, radšej šírme nádej a upokojujme druhých, aj keď si sami nie sme istí. Je to vždy možné a veľmi to v tejto situácii pomáha. Napríklad sebe aj svojim deťom čítajme a púšťajme príbehy, ktoré dobre skončia, napr. klasické rozprávky.

Uchopme krízu ako šancu na zmenu k lepšiemu. Klaďme si každý individuálne otázku, čo chceme do budúcna aj teraz zmeniť vo svojom živote, aby bol krajší a aby sme k sebe aj navzájom boli ľudskejší, ohľaduplnejší a podpornejší. Môžeme si túto otázku klásť aj spoločensky a ako celá krajina viesť diskusiu, čím by sme chceli prispievať do sveta. Hľadať aktívne, aký by sme chceli, aby bol prínos Slovákov a Sloveniek do svetového bohatstva a nájsť takú identitu, na ktorej sa dokážeme zhodnúť všetci. Už Ľudovít Štúr, ktorého voláme otcom nášho národa, burcoval Slovákov k tomu, aby sa snažili nejako prispievať do spoločného bohatstva sveta podľa hesla: „menej troviť, viac tvoriť a učiť sa.“ Myslím že svet bude potrebovať aj náš slovenský príspevok, aby sa  po tom celom nanovo a lepšie postavil na nohy.

 

 

,,Citlivý humor odľahčuje atmosféru, čím napomáha upokojeniu, zmierneniu paniky a následne aj umožní nachádzať lepšie riešenia. „

 

3. Najlepší spôsob ako aj v takto vypätej situácii tvoriť pokoj je pestovať živú autentickú spiritualitu. Pre naozaj spirituálne založeného človeka (platí to pre všetky zdravé duchovné prúdy) totiž choroba ani smrť nie je to najhoršie, čo sa mu môže stať (keďže seba aj druhých vníma ako večné bytosti) a teda by mohol byť odolnejší voči panike (nie voči opatrnosti a zodpovednosti, tie sú veľmi na mieste!). Aj strach je úplne ľudský a prirodzený, ale je treba s ním bojovať a nepoddávať sa mu. Buďme k sebe v zdravej miere prísny a naučme sa v dobrom si dohovoriť v zmysle: „Neopúšťaj sa!“. Samému sebe aj svojim blízkym.

Pre čo najlepšie zvládnutie súčasnej situácie a poučenie sa z nej by sme ako spoločnosť potrebovali čo najviac jednotlivcov, ktorí z vlastného rozhodnutia začnú pestovať autentickú, slobodnú a živú spiritualitu, primeranú stavu vývoja a poznania dnešného človeka. To znamená študovať seriózne spirituálne pramene (napr. Evanjeliá, Bhagavad Gítu, diela R. Steinera (www.antropozofia.sk) či H. Grilla (www.heinz-grill.de/sk)). K tejto možnosti štúdia spirituálnych prameňov budeme čoskoro na našom webe (v aktualitách aj rozvrhu) aj Facebooku ponúkať konkrétne texty aj s vysvetlením, ako s nimi pracovať. Môžeme tak spojiť svoje sily a venovať toto duchovné úsilie spoločne podpore všetkých ľudí, ktorí sú koronavírusom obzvlášť zasiahnutí.

Súčasne do hĺbky poznávať svet, prekonať svoju sebastrednosť a dať si nejaký prosociálny životný cieľ a snažiť sa ho aj napĺňať (napríklad byť dobrý pekár, ktorý pečie kvalitný zdravý a chutný chlieb). Takáto prakticky žitá spiritualita alebo iným slovom zmysluplnosť (v zmysle logoterpaie V. Frankla) môže napomôcť jednak osobnému upokojeniu (v rámci možností) a zároveň aj povzbudeniu imunitného systému človeka čiže podporiť obranyschopnosť zdravých aj nakazených v konfrontácii s chorobou. Napokon dokáže vnášať pokoj aj do celkovej atmosféry a povzbudiť ľudí, ktorí sú dnes v ťažkej situácii. Pôsobiť bude tým lepšie, čím viac sa jej budeme venovať zo skutočného záujmu o poznávanie princípov života a zo vzťahu k našim blízkym a nie iba zo strachu pred ochorením či smrťou. 

 

,,Štúdium serióznych spirituálnych prameňov spojených s prosociálnym životným cieľom a snahou o jeho naplnenie môžeme označiť ako prakticky žitú spiritualitu alebo zmysluplnosť. Zmysluplnosť podľa psychoterapeuta V. Frankla povzbudzuje imunitný systém.“

4. Myslím si, že dnes už sme v situácii, keď by sme veľmi tvrdé opatrenia, ktoré sme akčne prijali, a ktoré nám na úvod výborne pomohli zmierniť rozšírenie nákazy, mohli postupne začať zmierňovať. (Toto je výzva k spoločenskej debate, nie k neposlušnosti nariadení, to by mohlo len polarizovať atmosféru). Pri ich dlhodobom dodržiavaní môžu podľa mňa totiž spôsobiť ešte väčšie škody, než vírus samotný. Tým nechcem vôbec znižovať riziká koronavírusu ani utrpenie chorých, mŕtvych, pozostalých či zdravotníkov.

Prijaté opatrenia však pokladám za tak tvrdé, že ak ich ponecháme v tejto razancii dva či tri mesiace, budú mať obrovský ekonomický, duševný, spoločenský a teda nepriamo aj zdravotný dopad. Vrátane spôsobených chorôb a úmrtí dnes či v budúcnosti (chudoba, depresie,…). Najmä z hľadiska duševného zdravia boli mnohým ľuďom opatreniami vzaté mnohé jeho kotvy (práca, konkrétna každodenná náplň a rytmus, medziľudské vzťahy, pohyb, kontkat s prírodou). Poďme hľadať, ako ich ľuďom pomaly krok po kroku vracať.

 

,, Myslím si, že prijaté opatrenia, ak budú trvať 2 či 3 mesiace, môžu mať vážnejší dopad na Slovensko a jednotlivých občanov ako koronavírus samotný. „

Viem, že táto posledná téza je kontroverzná a mnohí z vás s ňou asi nebudete súhlasiť. V tom prípade vám ponúkam zvážiť aspoň tie prvé tri a povedať si, že v štvrtej som sa pomýlil. Možno to tak je, neviem to na 100%, ale to momentálne nevie asi nikto z nás.

Mojim cieľom je len ponúknuť svoje úvahy a závery, ktoré môžu niekoho inšpirovať, aj keď nebude súhlasiť úplne so všetkým. Ak sa tak stane, budem rád.

Na záver si držme palce, nech túto skúšku spolu dôstojne prestojíme. Snažme sa, nech nás to všetkých viac spojí, ako rozdelí, aj keď máme na vec iný názor a pohľad. Vďaka tomu sa práve môžeme obohatiť a spolu to zvládnuť lepšie.

 

 

VIDEO:

 

 

Ďalšie články:

Ďalšie články: