Joga pokračuje online

Milí záujemci o jogu. Bohužiaľ v najbližšej dobe osobné stretnutie sa na hodinách jogy nie je možné. Všetky naše kurzy pozastavujeme na dobu neurčitú, dáme vám vedieť ako sa to bude vyvíjať ďalej.

Cvičiť s nami však môžete v spoločnom čase naživo online, a to každý pondelok, stredu a piatok ráno od 08:00 – 09:00 na našej facebookovej stránke, prípadne neskôr zo záznamu, či už priamo na Facebooku, ale na našom YouTube kanáli.

Radi by sme aspoň takouto formou prispeli k podporeniu určitej vnútornej sily, ktorú dnes potrebujeme hádam všetci, aby nás momentálna situácia šíriaceho sa strachu úplne nepohltila a zachovali sme si predovšetkým dostatok ľudskosti, morálnosti, zdravého nadhľadu a tiež duševnej kapacity venovať sa aj iným zmysluplným aktivitám či myšlienkam.

Pre tých z vás, ktorí máte aktuálne predplatené naše kurzy jogy, sú všetky tieto lekcie ZDARMA. Kto nemáte predplatený kurz, budeme vám vďační, ak nás podporíte príspevkom na účet: SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Náš odporúčaný príspevok za 3 lekcia počas týždňa je 10 Eur / týždeň. Môžete si ho ale upraviť podľa vašich finančných možností aj frekvencie cvičenia. Kto si pozrie len jednu lekciu, môže to nechať kľudne grátis. Rovnako ponúkame všetky naše hodiny ZDARMA pre tých z vás, komu v dôsledku drastických opatrení vypadol príjem.

V prvom rade budeme radi, ak takýmto spôsobom nevypadnete z rytmu cvičení a ostanete aj naďalej aktívni. Ostávame v kontakte a želáme vám veľa síl, zdravia a pokojnú myseľ.

Pre hlbší pohľad na situáciu okolo Korona vírusu vám odporúčame článok H. Grilla, ktorý sa venuje spoločenským aj duševno-duchovným súvislostiam tohto javu. Poukazuje v ňom na zaujímavú možnosť, ako podporiť svoj imunitný systém tým, že si človek samostatným skúmaním robí čo najtriezvejší a najrealistickejší obraz o dianí vo svete a nezatvára si oči ani pred zlom. Pretože imunitný systém dokáže dobre reagovať len vtedy, keď rozpozná „votrelca“.

Prajeme vám dostatok pokoja, nadhľadu a najmä aby ste ostali v dobrom kontakte (primerane možnostiam situácie) so svojim okolím. Človek je predsa spoločenský tvor a aj kontakt s ľuďmi mu prináša životné sily a pozdvihuje náladu. A keďže duša človeka je predsa len slobodná od tela, môže byť človek myšlienkami, pocitmi a prianiami vždy aj so svojimi blízkymi, aj keď s nimi nie je práve fyzicky. Prinesie to tak väčší pocit spolupatričnosti a naopak zabráni duševnej izolácii.

Matej a Lucia