Joga ako umenie

Jogový cvik (ásanu) chápeme ako umelecké dielo, ktoré vyjadruje navonok v krásnej forme ásany hlbšie pravdy života.

V dnešnej dobe zameranej na výkon pokladáme umenie za veľmi podstatný protipól napomáhajúci udržaniu duševného zdravia a tiež zušľachťujúci človeka. Našim cieľom je vnášať do života krásu a tiež pestovať tvorivú silu človeka, ktorá sa vyjadruje v jeho umeleckej činnosti.

Ak máte záujem o seminár na túto tému, kontaktujte nás