S témou: Joga a rozvoj citového života

Srdečne vás pozývame stráviť jogový deň pod vedením jogového učiteľa Heinza Grilla z Talianska. Chceme ponúknuť záujemcom o jogu na Slovensku možnosť zažiť inšpiratívneho a skúseného lektora s ozaj širokým záberom tém z oblasti jogy aj spirituality. Témou dňa bude: Joga a rozvoj citového života. Prečo sme vybrali túto tému?

Žijeme v dobe, ktorá si od človeka vyžaduje veľké intelektové a vôľové výkony a jeho citový a vzťahový život často zanedbáva či potláča. To vedie k jednostrannosti a v dôsledku nej aj k rôznym psychickým či zdravotným problémom. Joga tu môže byť veľmi dobrou protiváhou. Môže oslovovať a zušľachťovať celú duševnú výbavu človeka, vrátane jeho citov.
Heinza Grilla sme pozvali k tejto téme preto, že dokáže účastníkom dobre priblížiť túto duševnú stránku jogy.

Program:

9:00 – 12:00 Workshop pre inštruktorov jogy alebo pohybu
14:00 – 16:15 Prednáška H. Grill: Joga a rozvoj citového života
16:45 – 18:45 Hodina jogy pod vedením H. Grilla
19:00 Vegetariánska večera

Jogový deň bude rozdelený na 2 časti: dopoludnie pre inštruktorov jogy a pohybu a popoludnie pre širokú verejnosť. Doobedný a poobedný blok je možné absolvovať individuálne.

**Počas programu bude zabezpečený simultánny preklad z nemčiny do slovenčiny.**

Popoludnie pre širokú verejnosť

bude pozostávať z prednášky H. Grilla k téme rozvoja citového života a z ásanovej hodiny, na ktorej budete mať možnosť v praxi zažiť, ako sa prostredníctvom cvičenia jogy dá osloviť citový život.

Dopoludnie pre učiteľov / inštruktorov jogy a pohybu

je určené pre všetkých z vás, ktorí už vyučujete jogu alebo iný druh pohybu  a chcete sa vo svojej práci inšpirovať a zdokonaliť. Bude zamerané na to, ako viesť hodiny jogy (ale aj iného pohybu) tak, aby sme pritom podnietili citový život našich účastníkov a podporili tým ich duševné zdravie a rozvoj. Podujatie je určené aj pre študentov kurzu – lektor jogy školy Premena.

ČASTÉ OTÁZKY:

 • Na jogový deň srdečne pozývame všetkých záujemcov o jogu, začiatočníkov, pokročilých aj pôsobiacich učiteľov / inštruktorov jogy. Špeciálne tých z vás, ktorých zaujíma aj duševný a duchovný rozmer jogy, na ktorý je lektor skúseným odborníkom.
 • Okrem jogínov pozývame aj záujemcov o spiritualitu, osobnostný rast a rozvoj všeobecne.
 • Ďalej všetkých umelcov – tanečníkov, eurytmistov, výtvarníkov, hudobníkov a pod. H. Grill poníma jogu ako umelecko-spirituálnu disciplínu. Umenie všeobecne je veľmi dobrým prostriedkom zušľachťovania duše, konkrétne citového života.
 • Vítaní sú všetci záujemcovia o dušu, duševné zdravie a rozvoj ako psychológovia, pedagógovia, terapeuti, ľudia z pomáhajúcich profesií a podobne, ktorí sa radi inšpirujú z rôznych oblastí pre svoju prácu či záujem.
 • Budeme sa tešiť aj účasti ľudí venujúcich sa pohybu, teda napr. Inštruktorov pilatesu, tanečných trénerov, eurytmistov, fyzioterapeutov, fitness trénerov, inštruktorov bojových umení, horolezcov, parkouristov a podobne. 
 • Napokon môže podujatie priniesť aj impulzy pre starostlivosť o zdravie, preto radi uvítame všetkých ľudí venujúcich sa zdraviu či už ako profesionáli, alebo ako záujemciovia o zdravý životný štýl.

Heinz Grill je skúsený učiteľ jogy a spirituálny učiteľ. Pôsobí v Severnom Taliansku, kam sa k nemu chodia vzdelávať učitelia jogy aj záujemci o jogu z celej Európy. Založil nový európsky smer jogy, ktorý nazýva pojmom: “Nová jogová vôľa”. Charakterizuje ho tiež ako umelecko – spirituálnu jogovú cestu.

Základné princípy jeho prístupu k joge sú tieto:

 • Jogový cvik ako umelecké dielo, ktoré navonok vyjadruje určitú ideu a oslovuje citový život cvičiaceho
 • Rozvoj duševného života – myslenia, cítenia aj vôle cvičiacich
 • Liečivé pôsobenie na základe poznávania a tvorby éterických (životných) síl
 • Podpora a rozvoj sociálnej, resp. dávajúcej a tvorivej orientácie človeka
 • Spájanie spirituality a praktického života

Je tiež autorom s množstvom titulov z oblastí jogy, spirituality, ale aj výživy, pedagogiky, horolezectva a architektúry. Jeho knižnú ponuku nájdete na stránke vydavateľstva Stephan Wunderlich Verlag.

Viac informácií o Heinzovi Grillovi nájdete aj na jeho osobnej stránke: https://heinz-grill.de/

V škole jogy Premena otvárame v apríli 2019 dvojročnú prípravu budúcich inštruktorov jogy,
v rámci ktorej študenti absolvujú aj bloky s H. Grillom.

PoložkaPredpredajPriamo na mieste
Workshop pre inštruktorov jogy alebo pohybu (9:00 – 12:00 )1520
Prednáška + cvičenie (14:00 – 18:45)3040
Vegetariánska večera (19:00 – 20:00)1012

Príspevok je možné uhradiť po registrácii vo zvýhodnenej cene (predpredaj) prevodom na ČBÚ: SK21 1111 0000 0014 3264 5018. Do poznámky prosíme uveďte meno a priezvisko účastníka pre identifikáciu platby a adresu trvalého pobytu platiteľa pre vystavenie faktúry.

V prípade, ak ostanú voľné miesta, bude možné registrovať sa a uhradiť príspevok vo vyššej cene aj priamo na mieste pred podujatím v hotovosti. 

Dopoludnie pre učiteľov / inštruktorov jogy a pohybu je určené pre všetkých z vás, ktorí už vyučujete jogu (alebo iný druh pohybu ako pilates, tanec, eurytmia, bojové umenia, parkour, fitness, horolezectvo,…) a chcete sa vo svojej práci inšpirovať a zdokonaliť.

Bude zamerané na to, ako viesť hodiny jogy (ale aj iného pohybu) tak, aby sme pritom podnietili citový život našich účastníkov a podporili tým ich duševné zdravie a rozvoj. Heinz Grill už 30 rokov vzdeláva učiteľov jogy z celej Európy. Z práce s ním si určite odnesiete:

 • Inšpiratívny pohľad na pedagogickú prácu ako na stretnutie ľudí, ktorí si v duši želajú pokrok.
 • Konkrétne tipy, ako podnietiť pokrok u svojich záujemcov.
 • Ako dobre uvádzať ásany, dávať dopomoc, viesť skupinu.
 • Ako pri vedení hodín jogy a pohybu podnietiť citový život účastníkov a vytvoriť priaznivú, prajnú a slobodnú atmosféru.

Popoludnie pre širokú verejnosť bude pozostávať z prednášky H. Grilla k téme rozvoja citového života a z ásanovej hodiny, na ktorej budete mať možnosť v praxi zažiť, ako sa prostredníctvom cvičenia dá osloviť citový život cvičiaceho. Tejto časti sa môže zúčastniť úplne ktokoľvek so záujmom o tému, nie sú potrebné žiadne skúsenosti ani žiadna pohybová pripravenosť. Z podujatia si určite odnesie:

 • Inšpiratívny pohľad na človeka ako celostnú a slobodnú bytosť, schopnú rozvoja a tvorivosti.
 • Praktické podnety, ako zaobchádzať so svojimi citmi a ako pestovať a zušľachťovať tie, ktoré podporujú duševné zdravie človeka a tiež jeho vzťahové schopnosti.
 • Konkrétne tipy, ako v jogových cvikoch prebudiť cítenie.
 • Zážitok z jogovej hodiny vedenej skúseným profesionálom.

K Hotelu Sorea Regia patrí parkovisko strážené kamerovým a rampovým systémom, ktoré budú môcť využiť aj návštevníci jogového dňa bezplatne. V prípade naplnenia jeho kapacity je najbližšie dočasné parkovisko na mieste bývalého PKO.

LEKTOR HEINZ GRILL

“V mojej práci chcem podporiť človeka v slobodnom rozvoji vôle, obohacujúcej stimulácii vnútorných a hlbších cítení a dynamickej tvorivej sile myslenia.“
 • 8. jún 2019 (sobota)
 • 9:00-12:00 & 14:00-19:00
 • 15 - 50 EUR
 • Hotel Sorea Regia Bratislava
 • +421 903 692 500 (Matej)
 • joga.premena@gmail.com (Veronika)
icon-car.pngFullscreen-Logo
Hotel Sorea Regia

nahrávam mapu - chvíľu strpenia prosím....

Hotel Sorea Regia 48.144141, 17.085350  Hotel Sorea Regia GPS: E 17° 5\' 7\" N 48° 8\' 39\"