11. september – 11. december 2018

Začnite deň rannou hodinou jogy v Petržalke. Na kurze jogy ráno sa budeme učiť základy cvičebnej praxe jogy prístupom, pre ktorý je charakteristické:

  • Zdravé a pekné držanie tela
  • Zlepšenie pevnosti aj pružnosti chrbtice
  • Umelecké poňatie pohybu – rozvoj tvorivej sily človeka
  • Podpora schopnosti koncentrácie a udržania rovnováhy
  • Rozvoj duševných síl myslenia, cítenia aj vôle
  • Poznávanie princípov života spojených s jogovými ásanami

Na hodinách rannej jogy sa budeme venovať jogovým cvikom – ásanám aktívne a intenzívne, ale predsa v takom tempe, aby ste mali čas cviky dobre spoznať a osvojiť si ich. Náročnosť cvičenia je aktuálne prispôsobená možnostiam skupiny. V prípade záujmu môžu byť hodiny obohatené aj o koncentračné cvičenia – cvičenia duše. To všetko v prajnej skupinovej atmosfére, s individuálnym prístupom a dopomocou skúseného učiteľa.

Cena: 60 € / kurz alebo 6 € / vstup. Cena je orientačná – môžte zaplatiť aj viac alebo menej podľa vašich možností, pretože sme názoru, že cena nemá byť prekážkou, ak máte záujem hodiny navštevovať. Pri platbe za celý kurz ponúkame automaticky zľavu 25% pre študentov, mamičky na materskej a dôchodcov – stačí nám túto skutočnosť oznámiť pred platením.

Platba: V hotovosti alebo na účet IBAN SK87 8360 5207 0042 0312 4714. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu. Jednorázový vstup sa platí na mieste.

Viac sa dozviete na: matej.stepita@jogapremena.sk / 0903 692 500

Čas

Utorok
07:30 - 08:30

Bližšie info

Miesto
City FitnessRusovská cesta 50Petržalka
Kurz vedie
Matej
Čo si priniesť
pohodlné oblečenie, podložku na cvičenie