Lucia Štepitová
0 Roky jogovej praxe
0 Roky vyučovania jogy

Ako jogová učiteľka a vyštudovaná fyzioterapeutka sa snažím u ľudí prinášať do vzájomnej rovnováhy silu a flexibilitu chrbtice, podporiť jej vlastnú dynamiku, čo pôsobí regeneračne na medzistavcové platničky a nervový systém. Jedným z mojich cieľov je tiež podporiť v ľuďoch prirodzenú radosť z pohybu a cit pre krásu a estetiku, ladný pohyb a krajšie držanie tela. Snažím sa, aby nebol pohyb pre ľudí iba prostriedkom pre získanie lepšieho zdravia, ale aby mali prostredníctvom pohybu radosť z vlastnej tvorivej schopnosti.

Už dlhšiu dobu vidím vo svojom okolí ľudí, ktorí sú mentálne preťažení, sú neustále pod tlakom a veľa duševného priestoru zaberá strach a stres. To spôsobuje duševnú i fyzickú únavu až vyčerpanie. Veľkou prirodzenou túžbou a potrebou ľudí býva ako reakcia na tento stav tzv. mentálne ,,vypnutie“ a to akoukoľvek formou. Podľa môjho pozorovania takéto ,,vypnutie“ v skutočnosti problém nerieši, ale poskytuje skôr krátkodobý únik.

Cieľom na mojich hodinách jogy je preto nahradiť dnes tak častú únavu a vyčerpanie z mentálneho preťaženia nie ,,vypnutím“, ale posilnením duše a životnými silami. Silami, ktoré pramenia zo živého záujmu, obrazného myslenia a predstavivosti počas cvičenia, zdravých duševných cítení a podpornej vzájomnej atmosféry. Mojim prianím je teda ponúknuť ľudom prostredníctvom jogy takú činnosť, ktorá nespôsobuje vyčerpanie, ani nie je na druhej strane iba pasívnym oddychom, ale takú činnosť, ktorá zdravým spôsobom človeka aktivuje a tým pôsobí podporujúco a budujúco.

Mojou najväčšou inšpiráciou vo vyučovaní jogy je nemecký jogový učiteľ Heinz Grill. Veľa vecí, čo viem, viem práve od neho. Vážim si jeho odbornosť a hlbokú múdrosť, a vážim si ho aj ako človeka – skutočne duševne pekného človeka, ktorý sa snaží ľudí viesť k sebavýchove a k vysoko morálnym a hodnotným postojom a činom. Pravidelne párkrát ročne navštevujem odborné semináre na rôzne témy z oblasti jogy organizované EAY (European Association for Yoga), kde Heinz Grill vystupuje ako hlavný lektor. Som naozaj úprimne rada, že mám takú možnosť a môžem sa ešte veľa učiť.