20. september – 13. december 2017

Ukončite deň aktívne a pokojne zároveň na joge pre začiatočníkov v pekných priestoroch v Starom meste pri Medickej záhrade. Na kurze sa budeme učiť základy cvičebnej praxe jogy prístupom, ktorý je zameraný na:

  • Zdravé a pekné držanie tela
  • Umelecké poňatie pohybu – rozvoj tvorivej sily človeka
  • Zlepšenie pevnosti aj pružnosti chrbtice
  • Podpora schopnosti koncentrácie a udržania rovnováhy
  • Rozvoj duševných síl myslenia, cítenia aj vôle
  • Poznávanie princípov života spojených s jogovými ásanami

Na hodinách jogy v Starom Meste sa budeme venovať jogovým cvikom – ásanám v pokojnom tempe, aby ste mali čas cviky dobre spoznať a osvojiť si ich. Náročnosť cvičenia sa aktuálne prispôsobuje možnostiam skupiny. V prípade záujmu môžu byť hodiny obohatené aj o koncentračné cvičenia – cvičenia duše. To všetko v prajnej skupinovej atmosfére, s individuálnym prístupom a dopomocou skúseného učiteľa.

Cena: 60 € (13 hodín), 7 € / vstup. cena nemá byť prekážkou

Platba: po 1. hodine (aby ste vedeli, čo kupujete) v hotovosti alebo na účet IBAN SK45 1100 0000 0029 1967 1079. Pri platbe na účet prosíme uviesť do poznámky meno a celú adresu trvalého bydliska, kvôli nášmu účtovníctvu. Jednorázový vstup sa platí na mieste.

Viac sa dozviete na: matej.stepita@jogapremena.sk / 0903 692 500

Čas

Streda
16:50 pm - 18:10 pm

Bližšie info

Miesto
Spirare, Americké nám. 3, 1. poschodie (budova vedľa akademickej knižnice lekárskej fakulty UK - vchod zozadu z areálu)
Kurz vedie
Matej
Úroveň kurzu
začiatočníci a mierne pokročilí
Obsadenosť
Dostatok voľných miest - možnosť pristúpiť aj v priebehu kurzu.
Čo si priniesť
pohodlné oblečenie, podložku na cvičenie, niečo na pitie